Hopfner HR 14/34
Type
1-2 + 5 passengers, transport
Engine
2 De Havilland Gipsy Major
Dimensions
Length 11,77 m , height 2,84 m ,  span 20,10 m , wing area 48,00 m2  ,
Weights
Empty 1754 kg, loaded  2300 kg 
Performance
Max.. speed 139 km/h , cruising speed 108 km/h , service ceiling 3166 m 
Type
Werk.Nr
Registration
History
 
33
OE-DBL, D-OBDL
 
Efter utvecklingen av transport vysokoplana HV.12 / 34 lampor ingenjör engagerad i transportprojekt nizkoplan flygplan, beteckningen Hopfner HR.14 / 34 (HR.1434) . Trots vissa likheter, var det en helt unik design. Den enda kopia av flygplanet byggdes i verkstaden Flugzeugbau Hopfner GmbH Wien Aspern flygfältet. Den första flygningen av prototypen flygplan (OE-DBL registreringsnummer) hölls 24 MARS 1936. Flygplanet användes (främst för reklamändamål) fram till våren 1937.
Following the development of the transport vysokoplana HV.12 / 34 lamps engineer engaged in project-nizkoplan transport aircraft, the designation Hopfner HR.14 / 34 (HR.1434) . Despite some similarities, it was a completely unique design. The only copy of the aircraft was built in the workshop Flugzeugbau Hopfner GmbH Vienna Aspern airfield. The first flight of the prototype aircraft (OE-DBL registration number) was held March 24, 1936. The aircraft was used (mainly for advertising purposes) until the spring of 1937.